נחתם הסכם חודש שעבר עם אגרוסופט (דודו בן אליהו) ,על רכישת תוכנת ניהול לחברה .

תוכנת הפריוריטי (הנה"ח) וניהול מלאי ומכירה היא תוכנה שמרכזת את כל פעילות חברה באפליקציה אחת .

,אנו רואים בתוכנה זו שיפור רב בשירות למגדלים ובשליטה על תפקוד החברה .

בימים הקרובים יחלו עבודות ההטמעת התוכנה בחברה